Římskokatolická farnost Slivenec - Logo

Římskokatolická farnost

Slivenec

Římskokatolická farnostSlivenec

Koncert souboru Vocalica

Adorace

Pobožnosti Křížové cesty

Popeleční středa

Mše sv. ke cti svaté Anežky České v kostele sv. Františka z Assisi

foto z webu Člověk a víra https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/2d9204d8-60d4-470a-9bb2-c069894f2625

foto z webu Člověk a víra https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5cf6db7c-ba37-46db-8e1d-a5a6d651c5b1

Eucharistická adorace

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Eucharistická adorace

Návštěvy u betléma pro MŠ a ZŠ

Koleda Tříkrálové sbírky

Žehnání Tříkrálovým koledníkům

Mše svatá o slavnosti Zjevení Páně

Mše svatá o slavnosti Matky Boží Panny Marie