Římskokatolická farnost Slivenec - Logo

Římskokatolická farnost

Slivenec

Římskokatolická farnostSlivenec

Z farní kroniky

6. a 7.1. 2022 – Tříkrálové koledování je starou lidovou tradicí. Od roku 2000 vyráží začátkem ledna na koledu tříkráloví koledníci, kteří však nekoledují pro sebe, ale zapojují se do charitativní Tříkrálové sbírky. K této krásné tradici se již několik let připojují i slivenečtí koledníci. Ve Slivenci však nechodí tři králové, ale rovnou celý průvod od třech králů. Po loňské vynucené přestávce i letos vyrazil tento průvod po požehnání koledníků na večerní obchůzku Slivencem. Malým koledníkům nevadil led ani mráz a s nadšením se zhostili svého poslání. Cestou měli také další zážitek, když se potkali se skupinou pravoslavných kněží. Pravoslavní právě v tuto dobu slaví Vánoce, a tak to bylo velmi zajímavé setkání, když děti zazpívaly svou písničku a mohly pak slyšet ukázku krásných pravoslavných zpěvů. Druhý den se koledníci sešli znovu. A to ještě ráno za tmy před sliveneckou školou. Neodradilo je ani brzké vstávání ani mrazivé počasí. Štafetu pak, stejně jako v loňském roce, převzali ve sliveneckých pracovních oděvech ZAS, kde pak mohli zájemci do sbírky přispět ještě celý další týden. Velký dík patří všem koledujícím dětem, jejich rodičům, majitelům firmy ZAS pracovní oděvy i všem, kteří se jakkoli do této sbírky zapojili.

6.1. 2022 – O Slavnosti Zjevení Páně, známé spíše pod lidovým názvem svátek Tří králů, sloužil otec David mši svatou, po které také požehnal sliveneckým tříkrálovým koledníkům. Ti pak vyrazili na večerní obchůzku Slivencem.

5. – 7.1. 2022 – Začátkem ledna jsme již tradičně přivítali v našem kostele na prohlídkách betléma s povídáním o historii i tradicích děti z okolních mateřských škol i ze školní družiny slivenecké základní školy.

1.1. 2022 – První den nového občanského roku, kdy si připomínáme Slavnost Matky Boží Panny Marie, jsme oslavili také novoroční mší svatou.

25. a 26.12. 2021 – Vánoční mše svaté pak otec David sloužil na Slavnost Narození Páně 25. prosince i na svátek sv. Štěpána 26. prosince. Na 26. zároveň letos připadl svátek Svaté Rodiny, kdy se při mši svaté také obnovují manželské sliby. Svatoštěpánské vánoční hraní a zpívání bohužel ani letos vzhledem k aktuální situaci neproběhlo. V původně plánovaném čase od 15 do 16 byl ale kostel pro návštěvníky, kterých dorazilo cca 35, přesto otevřen. V jednu chvíli dokonce proběhlo i jedno krásné spontánní vánoční hraní i zpívání. 😊

24.12. 2021 – Stále oblíbenější štědrovečerní rozdávání Betlémského světla s možností prohlídky sliveneckého betléma proběhlo od 16:30 do 18 hodin. Tentokrát si pro plamínek Betlémského světla přišlo 234 malých i velkých návštěvníků. Ani letos u vystaveného betléma nechyběla udivená otázka: „Proč tam chybí Ježíšek?“ 😊. Tentokrát již za nás ale odpovídali sami přítomní: „Protože se ještě nenarodil – to bude až o půlnoci“ 😊. Figurka Ježíška pak byla do betléma vložena při půlnoční mši svaté, při které se letos střídali dva varhaníci a zazněl i doprovod trubky. V následujících dnech si tak návštěvníci mohli připálit Betlémské světlo a prohlédnout již kompletní betlém.